Historiefortæller og Foredragsholder

Fortællingerne : Sorgrig & Glæde og Stress & Psyke

Hvis det er foredrag du ønsker at læse om, - gå til menupunktet til venstre.

Herunder kan du læse om mine to Fortælle Forestillinger.

Derefter, - klik på de enkelte punkter i menuen til venstre.

Forestillingerne søger at belyse udfordringer og problemstillinger omkring sorg, stress og psykisk sårbarhed. Af etiske grunde synes jeg vi alle skal blive bedre til at italesætte de svære ting der kan forekomme i livet. Jeg synes det er et fælles ansvar og at vi skal deles om det fordi det kan ramme os alle.

Mine fortællingerne er der intet hokus pokus i. Ved hjælp af det levende ord, sang og dramatik formidler jeg det liv sådan som det foregår.

Fortællingerne bæres af billede, eventyr, myte og kropssprog som gør det håndterbart at lytte til. Lytteren kan danne egne indre billeder at tolke ud fra. Fortællingerne kan danne bro så erfaringer og erindringer deles.

Fortællingerne er for alle voksne. 

Fortællingens kunst fik jeg nøglen til af Brita Haugen og Katrine Faber. Fra deres undervisning sprang gnisterne og gav mig troen på at det levende ord, sang, poesi og drama var velegnet til formidling af livets veje og vildveje. Jeg er uddannet historiefortæller hos Brita Haugen Vestjyllands Højskole og hos Katrine Faber teater Vox Viva.

www.vestjyllandshojskole.dk

www.britahaugen.dk

www.katrinefaber.dk